Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W ostatnim czasie w gminie Dobrzyń nad Wisłą, realizowanych jest wiele inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej. Kolejną z nich jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny - Płock, polegająca na budowie chodnika, nie przekraczającego pasa drogowego w miejscowości Krojczyn. Na odcinku o długości 693 mb i szerokości 1,5 m, od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania przy Przedszkolu, układana jest już kostka brukowa. Zakres prac obejmuje również wykonanie zatoczki postojowej, zabezpieczenie chodnika barierami drogowymi (na odcinku od ogrodzenia szkoły do istniejącego przepustu), jego odwodnienie, a także przebudowę zjazdów do posesji. Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze przetargu, została firma FIDEM BUDOWNICTWO Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Zadanie to, realizowane jest przy wsparciu finansowym, pochodzącym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie ponad 500 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to około 950 000,00 zł.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Prow belka bez podpisu

Okres wakacji, a co za tym idzie czas urlopów, nie spowolnił,  już prowadzonych, a także zaplanowanych, licznych inwestycji na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Na   początku lipca przystąpiono do realizacji kolejnej z nich, pt. „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i  siłowni zewnętrznej.” Prace budowlane możliwe są  dzięki dofinansowaniu, w ramach operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej ”w  ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. Zakres prac  obejmuje m.in. budowę boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki wraz z elementami wyposażenia boiska, a  także wykonanie siłowni zewnętrznej i ogrodzenia. Umowę na realizację projektu podpisano z firmą RAD-BUD Wiesław Radziejowski z Radomia, a jego koszt to 595 050,00 zł.

Zrealizowana inwestycja umożliwi propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, pozwoli również na zorganizowanie wolnego czasu oraz jego ukierunkowanie w stronę sportu. Wybudowana infrastruktura sportowa ułatwi również dostęp do odpowiedniej jakości obiektów sportowych oraz zwiększy liczbę i znacząco podniesie jakość obiektów sportowych na terenie naszej gminy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Tegoroczne lato w gminie Dobrzyń nad Wisłą, pomimo okresu urlopowego, jest czasem intensywnych prac modernizacyjno-budowlanych, m.in. dzięki skutecznie pozyskanym środkom zewnętrznym. W ramach środków z Programu Inwestycji Strategicznych, w  kwocie 95 % dofinansowania, rozpoczęto modernizację dróg. W pierwszej kolejności poprawiono około kilometrowy odcinek drogi w Michałkowie i dwa (około 813 mb i 604 mb) odcinki w Dyblinie.  W połowie lipca, po wcześniejszym wyrównaniu i utwardzeniu, ułożono na nich nawierzchnię asfaltową. Przedsięwzięcie realizowało Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Sp. z.o.o. z Lipna, a jego koszt wyniósł 2 100 000 zł. Modernizowany jest także odcinek drogi przy cmentarzu w Grochowalsku (około 240 mb).

To nie koniec inwestycji w infrastrukturę drogową. Sukcesywnie poprawiane będą kolejne odcinki dróg na terenie gminy.