Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

HARMONOGRAM3

ZEBRAŃ SOŁECKICH 20.09 – 24.09.2021

Lp.

Sołectwo

Data

Godzina

Lokal

Obsługa kierownictwa Urzędu MiG

Obsługa pracowników

1.

Szpiegowo

20.09.2021

17:30

„ORBAŚ”

1.Burmistrz

2.Z-ca Burmistrza

Marta Raśkiewicz

2.

Krojczyn

20.09.2021

19:00

OSP Krojczyn

1.Burmistrz

2.Z-ca Burmistrza

Marta Raśkiewicz

3.

Kochoń

21.09.2021

16:30

OSP Mokowo

1.Burmistrz

2.Z-ca Burmistrza

Marta Orłowska

4.

Mokowo

21.09.2021

17:30

OSP Mokowo

1.Burmistrz

2.Z-ca Burmistrza

Marta Orłowska

5.

Ruszkowo

22.09.2021

16:45

Świetlica Kamienica

1.Burmistrz

2.Z-ca Burmistrza

Anna Raszkiewicz

6.

Lenie Wielkie

22.09.2021

18:00

Świetlica Kamienica

1.Burmistrz

2.Z-ca Burmistrza

Agnieszka Zielińska

7.

Chalin

24.09.2021

18:00

Remiza Strażacka

1.Burmistrz

2.Z-ca Burmistrza

Roman Składanowski

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 14 września 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.


Temat posiedzenia:
1.Przedstawienie wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za I półrocze 2021 roku.
2.Sprawy bieżące.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ZUS z urzędu wypłaci czternastą emeryturę. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków. Czternastka trafi do klientów ZUS wraz z listopadowymi świadczeniami.

Dodatkowe roczne świadczenie będzie przysługiwało osobom, które na dzień 31 października
2021 roku będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Tzw. czternastki
nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.


Czternasta emerytura w 2021 roku wyniesie 1250,88 zł brutto, ale na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną o kwotę przekroczenia. Na przykład jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, to czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł, czyli 1150,88 zł brutto. Natomiast osoby, których świadczenie będzie równe lub wyższe 4150,88 zł brutto nie otrzymają czternastki - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Czternasta emerytura zostanie wypłacona dla około 9,1 mln emerytów i rencistów.
W pełnej wysokości będzie przysługiwać dla około 7,9 mln świadczeniobiorców.

Czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), zwołuje nadzwyczajną trzydziestą szóstą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 14 września 2021 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.


1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
     1. zmian budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok;
     2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2038.
5. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej.