Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zakresu tematycznego operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać od 21.06.2022-04.07.2022. w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe mieszczącym się przy ul. Szkolnej 1 w Dobrzyniu nad Wisłą od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

Szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla przedsięwzięcia p.n. Wsparcie procesu zakładania działalności gospodarczej, odbędzie się 13 czerwca 2022 r. godz 10:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń .

Doradztwo, za które przyznawane będą punkty w ramach oceny wniosków dla niniejszego konkursu, świadczone jest przez biuro Stowarzyszenia codziennie w godzinach 8:00-16:00. Osoby które chcą skorzystać z doradztwa prosimy o kontakt telefoniczny (tel: 54 253 05 38) w celu umówienia terminu.