Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559,1005 ), zwołuję czterdziestą piątą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 roku o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

  1. Otwarcie XLV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
  2. Stwierdzenie quorum.                                                                                                                 
  3. Przyjęcie porządku obrad XLV sesji Rady Miejskiej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
  5. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miejskiej.