Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), zwołuje nadzwyczajną trzydziestą szóstą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 14 września 2021 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.


1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
     1. zmian budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok;
     2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2038.
5. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej.