Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W związku z uroczystym rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Krojczynie, odbyło się także oficjalne otwarcie nowo powstałego boiska wielofunkcyjnego, na które Gmina Dobrzyń nad Wisłą uzyskała dofinansowanie, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, z Programu LEADER, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z  wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014–2020.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście, w tym: Dyrektor Biura Poseł na Sejm RP Anny Gembickiej - Magdalena Nowak, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Aneta Jędrzejewska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Siemiątkowska, Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Piotr Wiśniewski, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Dorota Kalinowska oraz Kierownik Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich – Region Południe Agnieszka Bieńkowska – Śliwińska.