Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 20 sierpnia 2021 r. o godzinie 800  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tematem posiedzenia będzie:

Rozpatrzenie sprawy związanej ze skargą Prokuratora Rejonowego w Lipnie z dnia 30 lipca 2021 r., dotyczącą zaskarżenia uchwały Nr LVI/275/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.