Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem biorących udział w konkursie, do wskazania osób do składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa.

  • Ogłoszenie:pobierz
  • Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej:pobierz