Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

I N F O R M A C J A

w sprawie wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdolnionych
dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/154/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2016 r. poz. 4028 oraz z 2020 r. poz.2812) w sprawie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, wnioski w sprawie stypendiów należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do siedziby Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, (pok. Nr 16, parter) w terminie do dnia 31 lipca 2021 r. według załączonego wzoru.

Treść uchwał Rady Miejskiej z 27 maja 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów dla uczniów uzdolnionych dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Dobrzyń na Wisłą

Informacja

Pobierz PDF

Wniosek o przyznanie stypendium naukowe/sportowe na 2021 rok

Pobierz docx