Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "WISEŁKA CENTRUM" DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

realizuje projekt pod nazwą:  KLUB MŁODZIEŻOWY „Integruje-MY w Dobrzyniu”. Przedsięwzięcie finansowane jest przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Wartość projektu – 52 716,00 zł.

Dofinansowanie UE – 50 000,00 zł.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe.

Grupą docelową projektu jest młodzież pochodząca z rodzin korzystających z pomocy społecznej, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,   w wieku od 7-18 lat z terenu gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 15:30 w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki ul. Licealna 1a,  87-610 Dobrzyń nad Wisłą wejście B

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

  1. Zajęcia sportowe – halowe i outdoorowe. Preferowane dyscypliny – piłka nożna i inne gry zespołowe.
  2. Zajęcia edukacyjne - na podstawie potrzeb i zainteresowań uczestników w tym: zapewnienie korepetycji z przedmiotów szkolnych w ramach kompetencji kluczowych (matematyka/informatyka, jęz. angielski itp.)
  3. Wsparcie psychologiczno/terapeutyczne.

Zapraszamy!


plakat