Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Piotr Wiśniewski, w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, wręczył pięciu nauczycielom, ze szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Dobrzyń nad Wisłą, nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli. Uroczystość uhonorowania tegorocznych laureatów, odbyła się w dniu 13 października. Oprócz wyróżnionych i nagrodzonych pedagogów, na uroczystość przybyli także zaproszeni goście: w tym włodarze naszego miasta oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych. Na zakończenie zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ZUS z urzędu przeliczy na korzystniejszych zasadach przyznane w tym roku czerwcowe emerytury i od października zacznie wypłacać wyrównania dla zaniżonych  świadczeń. Nie trzeba składać wniosku w tej sprawie. Przeliczone zostaną również renty rodzinne po członkach rodziny, którzy zmarli po 31 maja tego roku. W województwie kujawsko-pomorskim przeliczonych zostanie 1068 świadczeń.

 Ponowne obliczenie świadczenia i wypłata wyrównania nastąpi od dnia powstania prawa do świadczenia i jego wypłaty, nie wcześniej niż od 1 czerwca 2021 r. Do wyliczenia czerwcowych świadczeń ZUS będzie stosował takie same zasady jak do świadczeń majowych, o ile będą one korzystniejsze, czyli składki będą podlegały waloryzacji rocznej i kwartalnej (jak w maju), a nie tylko rocznej. W październiku rozpocznie się wypłata tych świadczeń z wyrównaniem od czerwca tego roku - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nie wszyscy czerwcowi emeryci otrzymają wyrównanie. Na wyższe świadczenie nie mogą liczyć emeryci, którzy przeszli na emeryturę w czerwcu w poprzednich latach. Ich zmiana przepisów nie dotyczy.

W poprzednich latach osoby, które składały wniosek o emeryturę w czerwcu, otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju lub lipcu. Ustawa zmienia na stałe zasady wyliczania emerytur, dlatego w przyszłości osoby kończące wiek emerytalny w czerwcu będą mogły bez obaw składać wnioski o świadczenia w tym miesiącu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

"Aktywni Dobrzyniacy 55+" przystąpili do konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy, który polegał na składaniu ofert i realizacji zadań publicznych. Mając na uwadze działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, stowarzyszenie nasze przystąpiło do realizacji zadania pt."Działanie na rzecz turystyki i krajoznawstwa wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia" Aktywni Dobrzyniacy 55+".

Dzięki współfinansowaniu przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą, zorganizowaliśmy 3 dniową wycieczkę do Trójmiasta w dniach 24-26.08.2021r. Wszystkie dni były zagospodarowane do maksimum. Zwiedziliśmy między innymi Muzeum II Wojny Światowej, Westerplatte, Europejskie Centrum Solidarności, Kościół NMP w Gdańsku. Odbyliśmy także rejs statkiem po porcie gdyńskim, który był wielką atrakcją. Spacer po ogrodzie oliwskim, Katedra w Oliwie oraz koncert organowy na żywo, to kolejny punkt naszego programu wyjazdu do Trójmiasta. Byliśmy zachwyceni wszystkimi obiektami, które zwiedzaliśmy, dlatego też, mimo iż byliśmy już nieco zmęczeni z przyjemnością obejrzeliśmy Operę Leśną, Grand Hotel oraz zaliczyliśmy spacer  po sopockim molo.

Pobyt w wielu miejscach Trójmiasta był dla nas oprócz atrakcji, również wspaniałą lekcją historii, która wprawiła nas w zadumę i wywarła niesamowite wrażenia.

Dziękujemy za współfinansowanie naszego atrakcyjnego i wartościowego wyjazdu do Trójmiasta. Z wycieczki tej wróciliśmy nie tylko bardziej zintegrowani, ale także bogatsi o dodatkową wiedzę.

Tekst: Jadwiga Grudzińska