Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

belka

Prace inwestycyjne na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą nie ustają. Pod koniec lipca br.rozpoczęły się kolejne, polegające na modernizacji  remizy OSP w Grochowalsku. Roboty budowlane przy obiekcie, w ramach zadania „Adaptacja budynku OSP w  Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców”, możliwe są dzięki dofinansowaniu, które Gmina otrzymała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w kwocie 95 % kosztów kwalifikowalnych.

Zakres inwestycji obejmuje: budowę zestawu siłowni zewnętrznej, budowę chodników z  polbruku, odnowienie elewacji budynku poprzez jej pomalowanie, modernizację wentylacji sali głównej, a także montaż instalacji fotowoltaicznej. W ramach projektu zaplanowane jest także doposażenie budynku w dodatkowe urządzenia takie jak: kuchnia elektryczno-indukcyjna, stoły świetlicowe, okapy nadkuchenne oraz sprzęt nagłaśniający.

Dzięki przeprowadzonej modernizacji obiekt stanie się miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli spędzać czas wolny m.in. korzystając z zewnętrznej siłowni, organizując wspólne imprezy, bądź spotkania, przez co poprawi się jakość życia w sferze społeczno-kulturalnej.

Zakończenie prac planowane jest do końca września.