Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

belka

Rozpoczęta w roku ubiegłym budowa  Oczyszczalni Ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą została zakończona, a w dniu 28 lipca 2021 roku nastąpił odbiór końcowy prac.

Inwestycja realizowana w ramach zadania "Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą” współfinansowana była z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oczyszczalnia to jeden z dwóch obiektów, który powstał w ramach wyżej wymienionego zadania. Tydzień wcześniej tj. 21 lipca nastąpił odbiór końcowy prac na Stacji Uzdatniania Wody.

Przetarg na prace budowlane, które rozpoczęły się  3 sierpnia 2020 r., a zakończyły w dniu 20 lipca 2021 r., wygrała firma FPW PAP- BUD Jacek Papierowski z Rościszewa.

W ramach zadania powstał budynek techniczny oczyszczalni, zadaszony plac z kontenerami, wybudowano także reaktor biologiczny, osadniki, punkt zlewny wraz z drogami, placami i  infrastrukturą zewnętrzną (ogrodzenie).

Wartość całkowita inwestycji wyniosła 8 856 000,00 zł, z czego dofinansowanie to kwota 4 590 000, 00 zł - 63,75 kosztów kwalifikowalnych.