Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy oraz rozpatrzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania przez Burmistrza budżetu za 2020 rok Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą, podczas Sesji w dniu 25 czerwca 2021 roku, zagłosowała jednogłośnie za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Piotra Wiśniewskiego.

W swoim wystąpieniu Burmistrz podziękował wszystkim za zaufanie i dobrą współpracę. Wymienił także szereg inwestycji, które pomimo panującej pandemii, udało się w ubiegłym roku  zrealizować:

-wybudowano cztery altany w miejscowościach Chalin, Kisielewo, Grochowalsk i Dobrzyń nad Wisłą;

-wyremontowano część dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą i Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą;

-przebudowano drogę nr 171024 C w Krojczynie, na odcinku około 1 km;

-wybudowano skatepark w Parku Miejskim w Dobrzyniu nad Wisłą;

-zmodernizowano i utwardzono kostką brukową place przed remizami OSP i świetlicami m.in. w Główczynie, Zbyszewie, Glewie i Chalinie;

-wyremontowano świetlicę w Kamienicy;

-zakupiono serwer do Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyn nad Wisłą;

-zakupiono kosiarkę- która posłuży do właściwego utrzymania dróg gminnych;

- przeprowadzono termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chalinie polegającą m.in. na wymianę elementów instalacji c.o., wymianę pompy ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropodachu oraz malowanie elewacji;

-przeprowadzono remont pomieszczeń, w których wcześniej mieścił się Ośrodek Zdrowia w Chalinie, adaptując je na sale lekcyjne z przeznaczeniem na oddział przedszkolny;;

-przeprowadzono modernizację budynku Pawilonu Sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą

- dzięki finansowemu wparciu Gminy Dobrzyń nad Wisłą w kwocie 205 065, 00 zł strażacy z OSP w Mokowie zakupili nowy wóz strażacki marki Man TGM 18.320 GBA 4,4/36;

- W ostatniej fazie budowy znajduje się także rozpoczęta w 2020 roku budowa stacji uzdatniania wody i  oczyszczalni ścieków.